“Al udvikling begynder hos os selv

– vejen til velvære og bedre samspil med hinanden”


TrivselsZonen er en virksomhed, der bygger på tanken om tryghed, trivsel, udvikling og velvære for alle mennesker – på arbejdspladsen og i privatlivet. Dette kræver en arbejdsplads, hvor et sundt og udviklende arbejdsmiljø vægtes højt. Undersøgelser viser, at det sammen med en høj grad af personalepleje øger effektiviteten samt mindsker sygefravær og fastholder medarbejderne i længere tid.

Forudsætningerne for at kunne skabe en arbejdsplads, der sikre medarbejderne tryghed, trivsel og udvikling er, at både arbejdsgiver og medarbejdere skaber rammerne for, at det er muligt – både de ydre og de indre rammer – der skal være motivation og drivkraft til at ville det.

TrivselsZonen tilbyder forskellige ydelser, der netop kan være med til at skabe et sundt og udviklende arbejdsmiljø med tryghed, trivsel, udvikling og rummelighed.

Vidste du, at:

Det skaber tryghed, trivsel og udvikling at løse konflikter?

Vidste du, at:

Der kun er 8% overlevelses chance, hvis du får hjertestop udenfor et sygehus?

Vidste du, at:

Det skaber trivsel og rummelighed, når vi får styrket vores personlige kompetencer og evner til at kommunikere?

Vidste du, at:

Det skaber trivsel og rummelighed, når vi får styrket vores personlige kompetencer og evner til at kommunikere?

Det giver tryghed og trivsel, at vi løser konflikter. Forudsætningerne for succesfuld konfliktløsning er fortrolighed,  tillid, dialog samt et miljø, hvor dette er muligt.

Det skaber trivsel, at vi får udviklet vores personlige kompetencer bl.a. omkring kommunikation, fordi vi får større forståelse og rummelighed for vores forskelligheder.

Det giver tryghed at vide, at der er hjælp at hente, hvis uheldet skulle være ude. Ca. 3.500 danskere får hjertestop uden for hospitalerne om året og kun ca. 8% overlever,  fordi for få danskere kan førstehjælp.

Det er god personalepleje, at vi få tilbud om frokost- og kaffeordning af gode råvarer samt mulighed for motion, massage eller lign. Det viser, at vi bliver anerkendt som medarbejdere – og vi bliver sundere.