Referencer

Firkløverskolens afdeling i Jebjerg: Foredrag om konfliktløsning for skolens elever svarende til 7.-9. klassetrin.
Firkløverskolen er en specialskole for børn med diagnoser indenfor autismespektumet.


Favrskov Kommune – Børnehaven Rylebakken: TrivselsAnalyse for 5 medarbejdere.
Souschef Linda Le Page Nymark skriver:
“Inden TrivselsAnalysen var jeg meget usikker på, hvordan personalet havde det. Stressdebatten i Danmark, især her under Finanskrisen, har gjort mig usikker på definitionen af, hvad stress er, hvorfor stress opstår, og hvordan stress bedst forebygges. Et af problemerne er, at der i en lind strøm præsenteres nye undersøgelser med forskellige tal og procenter for omfang, udbredelse og konsekvenser. Især omfattende besparelser på børneområdet, men også i disse krisetider kan man få det indtryk, at den samlede danske befolkning er i overhængende fare for at bukke under for stress.

Sådan forholder det sig heldigvis ikke. TrivselsAnalysen dokumenterede, at det heller ikke var tilfældet for personalet i Rylebakken.
I Rylebakkens fælles konklusion blev det synligt for ledelsen, hvilke ønsker og hvilke kompetencer personalet har. Dermed har institutionen kunne trække på personalets individuelle kompetencer både faglige og personlige, det har givet personalet større engagement.
Udover arbejdsmiljøet, om hvordan institutionen fungerer i praksis, hvordan personalet trives, fik jeg også selv ny inspiration og motivation til at forbedre min egen livsstil.
Så jeg vil konkludere, at TrivselsAnalysen har været med til at sikre trivsel på arbejdspladsen!”.

Åben Konfliktrådgivning Århus

Læs mere her

Center for Konfliktløsning, Kbh

Læs mere her

Fischer og Ørsnæs

Læs mere her