Vision

TrivselsZonen er en virksomhed, der bygger på tanken om trivsel, udvikling, rummelighed og velvære for alle mennesker – på arbejdspladsen og i privatlivet.

TrivselsZonen tilbyder sine kunder redskaber til at sikre og opretholde et psykisk godt arbejdsklima med højere effektivitet, mindre fravær og bedre trivsel som mål. For at få klarhed over, hvordan det står til med trivslen på netop din virksomhed eller arbejdsplads tilbyder vi at lave en Trivselsanalyse, som har fokus på både det fysiske, det psykiske og det sociale arbejdsmiljø.
At skabe trivsel kan også gøres på en konstruktiv og udviklende måde gennem kurser i kommunikation og konfliktløsning, hvor deltagerne kan være en aktiv del af processen ved at bruge sine erfaringer fra dagligdag i undervisningen, og derved opnå kompetencer til at bruge redskaberne i sit fremtidige virke både på det erhvervsmæssige og personlige plan.
Trivsel på en arbejdsplads opnås ved at løse de konflikter, der opstår løbende. Det kan være en svær proces at skabe et sådan miljø, men her kan vi tilbyde hjælp gennem rådgivning, procesledelse og mægling, som er hjælp til selvhjælp i en konfliktsituation. Forudsætningerne for succesfuld konfliktløsning er fortrolighed, tillid og dialog.
Til private kunder tilbyder vi foruden Trivselsanalyse også at være bisidder ved f.eks. sygefraværssamtaler eller tjenstlige samtaler, rådgivning og mægling i konfliktsituationer samt afklarende samtaler (coaching).

Idéen til at starte TrivselsZonen er udsprunget af mine mange års interesse for samspillet mellem mennesker og personalevilkår/-udvikling. Bl.a. har arbejdet som tillidsrepræsentant samt uddannelserne til konfliktvejleder og konfliktmægler sat fokus i bevidstheden om, at der er andre måder – baseret på ikke-voldelig kommunikation – at løse vores konflikter på end advokater og det danske retssystem.
Konflikter er en naturlig del af livet, og hvor der er udvikling, er der også konflikter. Det hænger uløseligt sammen. Jeg tror på, at vi kan få et bedre liv ved at kommunikere og løse vores konflikter på en mere konstruktiv og udviklende måde, så der er to vindere i stedet for, som nu – en vinder og en taber.

Personlig udvikling og velvære – både fysisk og psykisk – hos det enkelte menneske kan være med til at forbygge ødelæggende konflikter.
Derfor er idéen også, at TrivselsZonen skal kunne tilbyde sine kunder udvikling og velvære såvel fysisk som psykisk både på det erhvervsmæssige og på det personlige plan, ved på sigt at etablere et hus, hvor flere selvstændigt erhvervsdrivende tilbyder kunderne ydelser, der har dette formål. Det kunne f.eks. være i form af massage, zoneterapi osv..

TrivselsZonen vil give sine kunderne mulighed for at vælge et liv i harmoni i samværet med sine medmennesker, og hvor den enkelte kan udnytte sit fulde potientiale.

Om indehaveren

Mit navn er Pia Kaalund. Jeg er i 1995 uddannet Social- og sundhedsassistent. Jeg har indtil efteråret 2005 arbejdet indenfor ældreplejen – primært med mennesker med demens, hvor forskellige former for kommunikation er de vigtigste arbejdsredskaber.

Jeg blev i 1998 valgt som tillidsrepræsentant og har derigennem arbejdet med trivsel på arbejdspladsen, hvor jeg har deltaget i løsning af konflikter på forskellige niveauer.

I efteråret 2004 og foråret 2005 uddannede jeg mig til konfliktvejleder og efterfølgende til konfliktmægler ved Center for Konfliktløsning i København. Sammen med en gruppe mennesker derfra har jeg startet Åben Konfliktrådgivning Århus, hvor jeg rådgiver mennesker i konflikt ca. en gang om måneden, og derigennem får jeg supervision hveranden måned.

Fra november 2005 til februar 2007 prøvede jeg kræfter indenfor den socialpædagogiske verden, hvor konfliktløsning, opdragelse og psykologi går hånd i hånd.

I efteråret 2006 har jeg endvidere taget et kursus i procesledelse – “Procesledelse i konfliktfyldte fællesskaber” ved Instituttet for Diapraxis.

I september 2009 er jeg blevet uddannet førstehjælps-instruktør ved Dansk Folkehjælp.

I 2011 blev jeg færdig som voksenunderviser og har både under uddannelsen og efterfølgende undervist freelance hos fagforbundet FOA – fag og arbejde samt Mercantec i Viborg.

Jeg har desuden 2½ års psykoterapeutisk uddannelse bag mig.