Ydelser

TrivselsZonen tilbyder sine kunder redskaber til at sikre og opretholde et psykisk godt arbejdsklima med højere effektivitet, mindre fravær og bedre trivsel som mål. For at få mere klarhed over, hvordan det står til med medarbejdernes trivsel på din virksomhed, er det en god idé at få lavet en Trivselsanalyse, som ser på både den fysiske, den psykiske og den sociale trivsel.

Trivsel på en arbejdsplads kan også skabes på en konstruktiv og udviklende måde gennem kurser i kommunikation og konflikthåndtering, hvor deltagerne kan være en aktiv del af processen ved at bruge sine erfaringer fra dagligdag i undervisningen, og derved opnå kompetencer til at bruge redskaberne i sit fremtidige virke både på det erhvervsmæssige og personlige plan.

TrivselsZonen tilbyde hjælp gennem rådgivning, procesledelse og mægling, som er hjælp til selvhjælp i en konfliktsituation. Forudsætningerne for en succesfuld konfliktløsning er fortrolighed, tillid og dialog.

Til private kunder tilbyder vi også Trivselsanalyse, at være bisidder ved f.eks. sygefraværssamtaler eller tjenstlige samtaler, rådgivning og mægling i konfliktsituationer samt coaching.

Foredrag og kurser er målrettet arbejdspladser og tilrettes den enkelte kundes behov.
Alle ydelser leveres direkte hos kunden.
Se mere om ydelserne under menúpunkterne eller ved at klikke på ovenstående links.