Coaching

Coaching har til formål at motivere den enkelt kunde til at se og forfølge sin mål for at udnytte sit fulde potentiale. Dette være sig i forhold til karriere eller indenfor andre af livets aspekter.

Der vil oftest være tale om forløb af min. 6 samtaler, men dette aftales ved den første telefoniske konsultation, som er gratis. De efterfølgende konsultationer vil som udgangspunkt være face to face.

Som supplement til coaching kan TrivselsZonen også til byde at være bisidder ved møder eller andre samtale, hvor der er brug for støtte eller sikring af kundens rettigheder.