Førstehjælp

Uheld, sygdom og ulykker rammer ikke kun naboen. Det kan ske på arbejdspladsen eller ved de daglige indkøb. 3500 mennesker om året får hjertestop uden for hospitalerne – kun 10% af disse overlever. Til dels fordi danskerne ikke ved, hvordan de skal yde førstehjælp.

Derfor tilbyder TrivselsZonen at afholde førstehjælpskurser. Kurserne kan sammensættes af forskellige moduler efter kundens ønske med enkelte undtagelser.

Modulerne “Genoplivning med hjertestarter” og “Færdselsrelateret førstehjælp” kan kun gennemføres, hvis deltagerne allerede har gennemført modulet “Hjerte-Lunge-Redning”.

Modulerne “Rutinering af livreddende førstehjælp A, B og C” kan kun gennemføres, hvis deltagerne allerede har gennemført modulerne “Livreddende førstehjælp” og “Hjerte-Lunge-Redning”.

Vedligeholdelseskurser kan kun gennemføres, hvis deltagerne har gyldigt førstehjælpsbevis (beviserne er gyldige i 3 år med undtagelse af “Færdselsrelateret førstehjælp”, der er gyldigt 1 år).

Kurserne gennemføres med max. 16 deltagere

Pia Kaalund er uddannet førstehjælpsinstruktør ved Dansk Folkehjælp og står registreret hos Dansk Førstehjælpsråd.

TrivselsZonen er medlem af Foreningen af Selvstændige Førstehjælpsinstruktører i Danmark.

overlevelseskæden

Forslag til kursus-sammensætning:

 • Minimum niveau – 6 timer – Livreddende førstehjælp og H-L-R
 • Mellem niveau – 12 timer – Livreddende førstehjælp, H-L-R, Førstehjælp ved tilskadekomst og Førstehjælp ved sygdom.
 • Højt niveau – 24 timer – Livreddende førstehjælp, H-L-R, Førstehjælp ved tilskadekomst, Førstehjælp ved sygdom samt Rutinering af livreddende førstehjælp A, B og C.
 • Intet kørekort uden førstehjælp – 8 timer – H-L-R og Færdselsrelateret førstehjælp
 • Stop hjertestop – 6 timer – H-L-R og Genoplivning med hjertestarter

Moduler:

 • Livreddende førstehjælp – 3 timer
 • Hjerte-Lunge-Redning (H-L-R) – 4 timer
 • Genoplivning med hjertestarter – 3 timer
 • Førstehjælp ved sygdom – 3 timer
 • Førstehjælp ved tilskadekomst – 3 timer
 • Færdselsrelateret førstehjælp – 4 timer
 • Rutinering af livreddende førstehjælp A – 3 timer
 • Rutinering af livreddende førstehjælp B – 3 timer
 • Rutinering af livreddende førstehjælp C – 3 timer
 • Vedligeholdelse – 3 eller 4 timer