Konfliktløsning

Jeg kan tilbyde råd og vejledning om konfliktløsning.

Konflikter hører med til livet og er en del af hverdagen, både når vi er på bølgens top og i dens dal – de er en vigtig del af livets udfordringer.

Konflikter er uoverensstemmelser, der skaber spændinger mellem mennesker. De er ofte udtryk for, at der er noget vigtigt på spil for parterne. Konflikter kan føre til forvirring og uvenskab eller til klarhed og velvilje. De hører med til forandring og kan være ødelæggende eller udviklende, alt efter hvordan vi håndterer dem. Alle kan blive bedre til at håndtere konflikter. Jeg tror, at alle inderst inde ønsker samarbejde snarere end fjendtlighed.

På en arbejdsplads kan uløste konflikter fører til belastende arbejdsmiljø med højt sygefravær, stor udskiftning i personalegruppen, mistrivsel samt faldende produktivitet til følge.

På en arbejdsplads kan uløste konflikter fører til belastende arbejdsmiljø med højt sygefravær, stor udskiftning i personalegruppen, mistrivsel samt faldende produktivitet til følge.

I privatlivet bunder skilsmisser, familiesplittelser og nabouenigheder ofte også i uløste konflikter.

Står jeres arbejdsplads i en konfliktsituation eller ønsker I at skabe et arbejdsmiljø, hvor der ses på konflikter med åbne øjne?
Eller er du i konflikt med din nabo, kæreste, ægtefælle, bedste ven, kollega og har det svært med at tage hul på konflikten?

Tag da kontakt til TrivselsZonen. Så taler vi om, hvordan I/du kan gribe situationen an.

Vurderer kunden sammen med TrivselsZonen, at det er for vanskeligt for kunden selv at løse konflikten, tilbyder TrivselsZonen også konfliktmægling.