Konfliktmægling

Jeg tilbyder også mægling i konflikter mellem to eller flere parter på arbejdspladser, i organisationer, institutioner eller privat.
Som mægler er jeg upartisk og min opgave er udelukkende at lede deltagerne gennem samtaler, der kan åbne for dialog, forhandling og holdbare aftaler. Al mægling er frivillig og fortrolig. Parterne kan til enhver tid vælge at afbryde en mæglingssamtale enten for at holde tænkepause eller fordi parterne ikke længere ønsker at deltage i mæglingen.

En mæglingssamtale er typisk af 1½-2 times varighed.
Det er nogle gange nødvendigt med mere end en mæglingssamtale for at løse konflikten.
Andre gange (sjældent) finder parterne ud af, at konflikten er så dybt forankret med mistillid, at den ikke lader sig løse.
Det kan være en fordel med 2 mæglere i større grupper.

Mæglingssamtaler foregår på den måde, at mægleren efter at have budt velkommen fortæller om proceduren for mæglingen og aftaler evt. spilleregler sammen med parterne. Derefter får alle parter mulighed for at fortælle om konflikten fra deres synsvinkel. Mægleren vil under samtalen stille uddybende spørgsmål. Når mægleren fornemmer, at parterne har fået udtrykt alle sin tanker og følelser omkring konflikten, vil mægleren trække hovedlinierne op med parterne, hvorefter parterne kommer med løsningsforslag (det er ikke mæglerens opgave at komme med gode råd og løsninger). Når løsningsforslagene er udtømt, er det tid for parterne at nå til enighed om en aftale, de mener kan holde. Denne aftale nedfældes og underskrives af parterne.

Eksempler, hvor mægling kan bruges:

  • Mellem personer eller grupper, der er gået skævt af hinanden
  • I organisationer, hvor interesser eller værdier blokerer
  • Mellem generationer eller etniske grupper
  • Mellem naboer
  • Ved skilsmisser